Články

Tepelné čerpadlo. Využívajte energiu z prostredia!

Tepelné čerpadlo je komfortné a ekologické riešenie pri výbere zdroja vykurovania v súčasnosti, ktoré využíva bezplatnú energiu z prírody – pôdy, podzemnej vody alebo vzduchu. Na jeho prevádzku je potrebná iba elektrická energia.

Nenechajte sa odradiť od vysokej investície do tepelného čerpadla! Pri správnom výbere tepelného čerpadla na základe rôznych faktorov a nadimenzovaním vykurovacej sústavy,  investícia sa vám vráti v čo najkratšom čase a Vaše náklady na prevádzky sa rapídne znížia.

Účel použitia tepelných čerpadiel

  • vykurovanie – Sú vhodné pre nízkoenergetické rodinné domy a novostavby, v ktorých je využívaný  nízkoteplotný systém vykurovania (napr. podlahové / stenové vykurovanie).
  • ohrev vody – tepelné čerpadlá sa používajú okrem vykurovania aj na ohrev vody, mnohé tepelné čerpadlá majú vstavaný zásobník teplej vody. Spravidla je ohrev vody uprednostnený pred vykurovaním, t.j. najprv tepelné čerpadlo ohreje teplú vodu a následne púšťa teplo do vykurovacej sústavy.
  • chladenie – riadené vetranie je možné použiť ako v nízkoenergetických domoch, tak v starších budovách. V nízkoenergetických domoch systém riadeného vetrania zaistí potrebnú intenzitu výmeny vzduchu aj pri uzavretých dverách a oknách. Pri rekonštrukciách starších budov je vhodné okrem použitia lepšej tepelnej izolácie a výmeny okien uvažovať aj o riadenej ventilácii, ktorá zaistí potrebnú intenzitu výmeny vzduchu.

Veríme, že robíme všetko pre to, aby cesta k Vášmu novému bývaniu bola čo najrýchlejšia a pohodlná. Budeme radi, ak aj tepelné čerpadlá budú oblasťou pre ktorú si vyberiete nás, firmu ENERTOP, ako partnera pri výstavbe vašej nehnuteľnosti.

Všetku administratívu ohľadom štátnych dotácií vybavíme za vás. Neváhajte nás kontaktovať.