Široká škála vysoko účinných tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlo vzduch / voda dokáže pokryť väčšinu nárokov na vykurovanie, chladenie a ohrev vody. S výberom vhodného typu tepelného čerpadla Vám radi pomôžu naši odborníci.

ENERTOP Vám garantuje profesionálnu inštaláciu a bezproblémový chod zvoleného riešenia.

Ste tu:Tepelné čerpadlá

TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH — VODA

Tepelné čerpadlá vzduch/voda využívajú tepelnú energiu obsiahnutú v okolitom vzduchu. Tieto tepelné čerpadlá sú určené pre umiestnenie vonku a je možné ich pripojiť na už existujúci vykurovací systém. Tak získame kompletný vykurovací systém s vynikajúcimi vlastnosťami.

FUNKCIE TEPELNÉHO ČERPADLA

K prenosu tepelnej energie zo vzduchu do chladiva dochádza vo výparníku. Chladivo, ktorého najdôležitejšou vlastnosťou je nízky bod varu, cirkuluje v uzavretom okruhu tepelného čerpadla. Vo výparníku príjme chladivo energiu zo vzduchu a prejde do plynného stavu. Vzniknutý plyn je vedený do kompresoru, kde je stlačený a tým sa ďalej zvyšuje jeho teplota. Ohriate chladivo sa ďalej vedie do kondenzátoru, kde odovzdá energiu vykurovaciemu médiu. Tým sa teplota chladiva zníži a to prejde opäť do kvapalného stavu. Chladivo potom prechádza cez filtre do expanzného ventila, kde sa ďalej znižuje jeho tlak a teplota. Tým dokončilo chladivo pri svojom obehu jeden kompletný cyklus a znovu sa vedie do výparníku, kde vďaka teplu prijatému zo zdroja energie (vzduchu) opäť prejde do plynného stavu.

DOTÁCIA

Získajte štátnu dotáciu až 3 400 ,- eur na tepelné čerpadlá aj v roku 2021 s nami.