Odborný servis vám pomôže s riešením

ENERTOP Vám garantuje profesionálnu inštaláciu a bezproblémový chod zvoleného riešenia.

Nachádzate sa tu: Servis

Servis a revízie kotlov

Nechajte svoj plynový kotol skontrolovať každý rok kvalifikovaným servisný odborníkom.

Garantujeme vysokú odbornosť našich servisných technikov. Pravidelnými kontrolami zaistíte efektívne fungovanie vykurovacej sústavy a jej bezpečnosť. Obráťte sa na nás kedykoľvek budete potrebovať a pomôžeme vám zlepšiť tepelnú pohodu. 

Prečo servisovať a čistiť plynový kotol?

Pre bezpečnosť Vášho domu, Vás aj Vašej rodiny

Predchádzate možným požiarom alebo otrave CO2.

Ušetríte na spotrebe.

Správnou údržbou plynového kotla dokážete
ušetriť až 30% nákladov na spotrebe.

Je to Vaša zákonná povinnosť.

Každý kotol do 5O kw je nutné čistiť a robiť revíziu
1x ročne podľa vyhlášky 508/2009 Z.z..

RECOMMENDED

Výrobcovia kotlov to odporúčajú pre lepší výkon.

Včasnou identifikáciou porúch šetríte financie a zvyšujete životnosť Vášho kotla. Prvá kontrola po inštalácii kotla by mala prebehnúť po roku užívania. Firma ENERTOP je autorizovanou servisnou firmou.

Za technický stav kotla je zodpovedný majiteľ.

Pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy je povinný majiteľ domu odovzdať poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi.

Pre prípad poistnej udalosti

Pri poistných udalostiach je revízna správa prvý doklad, ktorý predkladáte poisťovni. Každý kotol do 50 kw je nutné čistiť a robiť revíziu 1x ročne.

Servisná prehliadka kotla (záručná/pozáručná) zahŕňa:

S vyčisteným a správne nastaveným plynovým kotlom zabraňujete závažným poruchám vykurovacieho systému, šetríte energiu a zvyšujete životnosť kotla. Bez pravidelného servisu vám tiež padá aj platnosť záruky.

• diagnostiku zariadenia
• kontrolu činnosti regulačných a bezpečnostných termostatov
• kontrolu spaľovania
• vyčistenie hlavných horákov
• kontrolu činnosti obehového čerpadla
• kontrolu stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín
• kontrolu stavu ionizačnej a zapaľovacej elektródy
• vyčistenie výmenníka
• kontrolu a prípadne doplnenie tlaku v expanznej nádrži
• kontrolu prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru
• vizuálnu kontrolu elektroinštalácie
• kontrolu a v prípade potreby vyčistenie filtra vykurovacej sústavy
• u komínových spotrebičov (typ B) kontrolu úniku spalín detektorom CO2
• vyčistenie sifónu odvodu kondenzátu
• kontrolu tlaku na tryskách, u kondenzačných kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora TESTO
• vystavenie protokolu o kontrole nastavení kotla

Dodatočné úkony:
• práce nad rámec základnej servisnej/revíznej kontroly
• výmena náhradných dielov

Servis a revízia tepelného čerpadla vzduch-voda

Pravidelný servis a revízia tepelného čerpadla predlžuje jeho životnosť a eliminuje poruchy zariadenia. Komplexná kontrola a revízia zariadenia odborne vyškoleným pracovníkom Vám ušetrí finančné náklady za prípadné opravy poruchy zariadenia, alebo náklady spojené s neplánovaným prerušením prevádzky zariadenia v dôsledku nečakanej poruchy.

Servis tepelného čerpadla (vnútornej a vonkajšej jednotky) zahŕňa:

 • vizuálnu kontrolu rozoberateľných spojov a upevnenia
 • kontrolu elektrického a komunikačného prepojenia
 • kontrolu zapojenia hydraulických komponentov a tepelných senzorov
 • kontrolu kondenzačných okruhov
 • kontrolu množstva chladiva
 • kontrolu chodu záložného elektroohrevu
 • kontrolu chodu trojcestného ventilu
 • meranie pracovného tlaku chladiva a vody v systéme
 • vyčistenie vonkajšej jednotky – výmenník, kondenzátor
 • vyčistenie vnútornej jednotky – filtre, kondenzačná vanička
 • preskúšanie prevádzkových režimov tepelného čerpadla

Dodatočné úkony:

 • práce nad rámec základnej servisnej/revíznej kontroly
 • doplnenie chladiva
 • výmena filtrov a náhradných dielov

 

Servis podlahového kúrenia

Ponúkame profesionálny preplach, čistenie a dezinfekciu kúrenia s elektronickou preplachovacou jednotkou REMS MULTI-PUSH.

Pre správne fungovanie kúrenia je potrebné pravidelné čistenie rozvodov kúrenia.

Kľúčové výhody pre zákazníka:

Zabránite vysokým nákladom na vykurovanie a častým výmenám obehových čerpadiel, senzorov a čidiel

Zvýšite prietok vo vykurovacom okruhu pre zlepšenie efektívnosti

Eliminujete usádzanie vodného kameňa, čierny kal v potrubí pre časté odvzdušnenie systému

Znížite hlučnosti kompletného vykurovacieho systému

Zvýšite komfort a funkčnosť podlahového kúrenia s rovnomerným nahrievaním podlahy

Zlepšíte funkčnosť svojho kúrenia a znížte svoje náklady až o 30%

Zmäkčovač | Filtrácia pitnej a technickej vody

Servis úpravne vody (Zmäkčovač / Filtrácia pitnej a technickej vody)

Našim zákazníkom poskytujeme nielen montáž, ale aj kompletný servis na úpravu vody našimi odbornými technikmi na zabezpečenie bezproblémového chodu.

Servisná prehliadka zahŕňa:

 • diagnostiku zariadenia
 • kontrolu nastavenia zmäkčovača
 • doplnenie regeneračnej soli (tabletová soľ)
 • výmenu filtračných vložiek alebo náplne filtrácie
 • výmenu filtračných vložiek v reverznej osmóze

Pre odbornú servisnú prehliadku nás kontaktujte

Objednávka servisu