Servis

Pravidelnými kontrolami zaistíte efektívne fungovanie vykurovacej sústavy, jej bezpečnosť a včasný servis.
Vďaka tomu sa vám finančné prostriedky vložené do údržby niekoľkonásobne vrátia (Vaillant).

ENERTOP Vám garantuje profesionálnu inštaláciu a bezproblémový chod zvoleného riešenia.

Nachádzate sa tu: Servis

Servis a revízie kotlov

Nechajte svoj plynový kotol skontrolovať každý rok kvalifikovaným servisný odborníkom.

S vyčisteným a správne nastaveným plynovým kotlom zabraňujete závažným poruchám vykurovacieho systému, šetríte energiu a zvyšujete životnosť kotla. Bez pravidelného servisu Vám tiež padá aj platnosť záruky.

Prečo servisovať a čistiť plynový kotol?

Pre bezpečnosť Vášho domu, Vás aj Vašej rodiny

Predchádzate možným požiarom alebo otrave CO2.

Ušetríte na spotrebe.

Správnou údržbou plynového kotla dokážete
ušetriť až 30% nákladov na spotrebe.

Je to Vaša zákonná povinnosť.

Každý kotol do 5O kw je nutné čistiť a robiť revíziu
1x ročne podľa vyhlášky 508/2009 Z.z..

RECOMMENDED

Výrobcovia kotlov to odporúčajú pre lepší výkon.

Včasnou identifikáciou porúch šetríte financie a zvyšujete životnosť Vášho kotla. Prvá kontrola po inštalácii kotla by mala prebehnúť po roku užívania. Firma ENERTOP je autorizovanou servisnou firmou.

Za technický stav kotla je zodpovedný majiteľ.

Pri prevode alebo prechode vlastníctva budovy je povinný majiteľ domu odovzdať poslednú správu z kontroly novému vlastníkovi.

Pre prípad poistnej udalosti

Pri poistných udalostiach je revízna správa prvý doklad, ktorý predkladáte poisťovni. Každý kotol do 50 kw je nutné čistiť a robiť revíziu 1x ročne.

Servisná prehliadka kotla (záručná/pozáručná) zahŕňa:

• Diagnostika zariadenia
• Kontrola činnosti regulačných a bezpečnostných termostatov
• Kontrola spaľovania
• Vyčistenie hlavných horákov
• Kontrola činnosti obehového čerpadla
• Kontrola stavu a tesnosti okruhu plynu a odvodu spalín
• Kontrola stavu ionizačnej a zapaľovacej elektródy
• Vyčistenie výmenníka
• Kontrola a prípadne doplnenie tlaku v expanznej nádrži
• Kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru
• Vizuálna kontrola elektroinštalácie
• Kontrola a v prípade potreby vyčistenie filtra vykurovacej sústavy
• U komínových spotrebičov (typ B) kontrola úniku spalín detektorom CO2
• Vyčistenie sifónu odvodu kondenzátu
• Kontrola tlaku na tryskách , u kondenzačných kotlov nastavenie CO2 v spalinách pomocou analyzátora TESTO
• Vystavenie protokolu o kontrole nastavení kotla

Dodatočné úkony:
• práce nad rámec základnej servisnej/revíznej kontroly
• výmena náhradných dielov

Servis a revízia tepelného čerpadla vzduch-voda

Pravidelný servis a revízia tepelného čerpadla predlžuje jeho životnosť a eliminuje poruchy zariadenia. Komplexná kontrola a revízia zariadenia odborne vyškoleným pracovníkom Vám ušetrí finančné náklady za prípadné opravy poruchy zariadenia, alebo náklady spojené s neplánovaným prerušením prevádzky zariadenia v dôsledku nečakanej poruchy.

V zmysle zákona č.286/2009 Z.z. a v zmysle všeobecných odporúčacích predpisov dodávateľov zariadení je prevádzkovateľ zariadenia s obsahom fluórovaných plynov zodpovedný za vykonanie opatrení, ktoré zamedzia úniku týchto plynov zo zariadenia a zabezpečenie pravidelných kontrol tohoto zariadenia.
Preto Vám odporúčame pravidelné revízie a servisné prehliadky, počas ktorých náš certifikovaný odborník skontroluje funkčnosť chladivového okruhu, meracím zariadením odhalí možný únik chladiaceho média.

Servis tepelného čerpadla (vnútornej a vonkajšej jednotky) zahŕňa:

vizuálna kontrola rozoberateľných spojov a upevnenia

kontrola elektrického a komunikačného prepojenia

kontrola zapojenia hydraulických komponentov a tepelných senzorov

kontrola kondenzačných okruhov

kontrola množstva chladiva

kontrola chodu záložného elektroohrevu

kontrola chodu trojcestného ventilu

meranie pracovného tlaku chladiva a vody v systéme

vyčistenie vonkajšej jednotky - výmenník, kondenzátor

vyčistenie vnútornej jednotky - filtre, kondenzačná vanička

preskúšanie prevádzkových režimov tepelného čerpadla

Dodatočné úkony:

práce nad rámec základnej servisnej/revíznej kontroly

doplnenie chladiva

výmena filtrov a náhradných dielov

Servis podlahového kúrenia

Ponúkame profesionálny preplach, čistenie a dezinfekciu kúrenia s elektronickou preplachovacou jednotkou REMS MULTI-PUSH.

Pre správne fungovanie kúrenia je potrebné pravidelné čistenie rozvodov kúrenia.

Kľúčové výhody pre zákazníka:

Zabránite vysokým nákladom na vykurovanie a častým výmenám obehových čerpadiel, senzorov a čidiel

Zvýšite prietok vo vykurovacom okruhu pre zlepšenie efektívnosti

Eliminujete usádzanie vodného kameňa, čierny kal v potrubí pre časté odvzdušnenie systému

Znížite hlučnosti kompletného vykurovacieho systému

Zvýšite komfort a funkčnosť podlahového kúrenia s rovnomerným nahrievaním podlahy

Zlepšíte funkčnosť svojho kúrenia a znížte svoje náklady až o 30%

Profesionálne vyčistíme každý vodovodný a kúrenársky rozvod!

Servis úpravne vody

Zmäkčovač | Filtrácia pitnej a technickej vody

Našim zákazníkom poskytujeme nielen montáž ale aj kompletný servis na úpravu vody našimi odbornými technikmi na zabezpečenie bezproblémového chodu.

Servisná prehliadka zahŕňa:

Diagnostika zariadenia

Kontrola nastavenia zmäkčovača

Doplnenie regeneračnej soli (tabletová soľ)

Výmena filtračných vložiek alebo náplne filtrácie

Výmena filtračných vložiek v reverznej osmóze

Všetky nami poskytované služby sú vykonávané špičkovými odborníkmi.

Garantujeme Vám profesionalitu, ľudský prístup a spokojnosť.

Pre odbornú servisnú prehliadku nás kontaktujte

Spoločnosť ENERTOP je špecialista v oblasti kúrenia a chladenia s cieľom zabezpečiť energeticky efektívne riešenie stavbám. Domácnostiam, firmám a developerom  prinášame zvýšenie komfortu tepelnou pohodou, úsporu financií a dlhodobú spokojnosť.

Pošlite nám správu

Rýchly kontakt

Spoločnosť ENERTOP je špecialista v oblasti kúrenia a chladenia s cieľom zabezpečiť energeticky efektívne riešenie stavbám. Domácnostiam, firmám a developerom  prinášame zvýšenie komfortu tepelnou pohodou, úsporu financií a dlhodobú spokojnosť.

Informácie

Rýchly kontakt

Objednávka servisu