Získajte štátny príspevok na vykurovanie

Dotácia pre využitie obnoviteľných zdrojov energie je podporou pre domácnosti v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Realizátorom projektu Zelená domácnostiam II je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

ENERTOP Vám garantuje profesionálnu inštaláciu a bezproblémový chod zvoleného riešenia.

Nachádzate sa tu: Dotácie

Pre koho je príspevok určený?

Príspevok je určený všetkým, ktorí sa rozhodnú vo svojej domácnosti inštalovať zariadenia na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely , ako aj zariadenia na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. Podpora inštalácie zariadení bude v rámci projektu možná do 31.12.2023, alebo do vyčerpania finančných zdrojov.

Výška dotácie pre jednotlivé zariadenia
pre program Zelená Domácnostiam II

Zelená domácnostiam II v r. 2020 zachováva rovnakú výšku podpory z r. 2019. Maximálne môže rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo, 1 500 € na fotovoltické panely a 1 500 € na kotly na biomasu.

Cieľom projektu je zvýšenie podielu domácností využívajúcich obnoviteľné zdroje energie na výrobu elektriny, tepla a ohrev vody. A tak pomáhať k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

V rámci štátneho projektu „Zelená domácnostiam“ je firma ENERTOP oprávneným zhotoviteľom na inštaláciu podporovaných zariadení na Slovensku.

Najlepším postupom pred zaregistrovaním poukážky je obhliadka priamo u Vás.
Radi vám poradíme a zvolíme najlepšie technické riešenie s cieľom zníženia vašich prevádzkových nákladov a čerpania finančného príspevku na zvolenú technológiu.
Pripravme sa spoločne na najbližšie kolo štátnych dotácií!

Kontaktujte nás a všetko potrebné pre získanie dotácií vybavíme za vás.