referencie, Štátne inštitúcie

Svidník OcÚ Železník

Modernizácia obecného úradu tepelnými čerpadlami PANASONIC za účelom zníženia prevádzkových nákladov