referencie, Štátne inštitúcie

Prešov OcÚ s MŠ Ľubotice

Rekonštrukcia obecného úradu plynovým tepelným čerpadlom YZAMER YOSHI 33kW, podlahovým a radiátorovým kúrením.