referencie, Štátne inštitúcie

Stropkov – ZŠ Nižná Oľšava

Rekonštrukcia - znižovanie energetickej náročnosti budovy škôl a školských zariadení. Demontáž zastaralého vykurovania a montáž radiátorového kúrenia so zdrojom tepla - kondenzačný kotol VAILLANT s ohrevom TÚV.