referencie, Štátne inštitúcie

Humenné – OcÚ Jaseňov

Zvýšenie energetickej efektívnosti za účelom zníženia prevádzkových nákladov. Modernizácia objektu radiátorovým kúrením a inštaláciou tepelných čerpadiel PANASONIC AQUAREA.