Aktuality, Články

Získajte štátnu dotáciu 2024 na tepelné čerpadlo až do výšky 4 370 €

V súčasnosti je tepelné čerpadlo považované ako ekologický a energetický zdroj vykurovania. Tento moderný a účinný systém vykurovania využíva obnoviteľné zdroje, čím sa výrazne znížia náklady na vykurovanie a chladenie vašej domácnosti. Na podporu k realizácií majú teraz domácnosti možnosť získať štátnu dotáciu až do výšky 4 370€.

Základné sadzby a maximálne príspevky
Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.
  Základné sadzby bez zvýhodnenia Zvýhodnenie +15 % *
  Sadzba €/kW Maximálny príspevok Sadzba €/kW Maximálny príspevok
Fotovoltický panel 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Veterná turbína 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Slnečný kolektor 500 €/kW 2000 € 575 €/kW 2 300 €
Kotol na biomasu 100 €/kW 1 500 €
Tepelné čerpadlo 380 €/kW 3 800 € 437 €/kW 4 370 €

 

Aké sú základné podmienky pre rodinné domy?

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú:

  • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
  • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
  • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako

  • rodinný dom
  • rozostavaný rodinný dom
  • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ

V spolupráci s projektom “Zelená domácnostiam” Vám radi pomôžeme k inštalácií zariadení. Poukážky sú platné 3 mesiace od vydania a budú preplácané zhotoviteľom. Radi Vám poradíme najvhodnejšie riešenie rodinného domu s tepelným čerpadlom na mieru, s vysokým COP a štátnou dotáciou až do výšky 4 370 €. Všetku administratívu vybavíme za vás, neváhajte nás kontaktovať. 

Team Enertop 🙂

 

                                                    VIAC O TEPELNÉ ČERPADLÁ DAIKIN

                                                            VIAC O DOTÁCIÁCH 2024

                                                           CHCEM CENOVÚ PONUKU