referencie, Štátne inštitúcie

Ľubovnianska nemocnica – rekonštrukcia kúrenia

Rekonštrukcia kotolne energobloku v Ľubovnianskej nemocnici pozostávavala z výmeny rozvodov kúrenia a technológie podľa projektovej dokumentácie.