Priemyselné objekty, referencie

Košice MINIBEA výskumno-vývojové stredisko