ENERTOP Vám garantuje profesionálnu inštaláciu a bezproblémový chod zvoleného riešenia.

Ste tu:Regulácia podlahového kúrenia TECH

Regulácia podlahového kúrenia TECH

Riadenie  vykurovania budov –  regulácia podlahového a radiátorového vykurovania. Elektronické riadiace systémy na báze mikroprocesorov, ktoré vyrába firma TECH, sú zárukou energeticky úsporných riešení. Umožňujú komfortné riadenie tepelných inštalácií a znižovanie spotreby energie až o desiatky percent, v dôsledku čoho sa podstatne zníži finančné náklady na vykurovanie.

Regulátory pre podlahové vykurovanie umožňujú riadiť teplotu v každej miestnosti (zóne) zvlášť a tým optimalizovať náklady na vykurovanie. Pre nastavovaní hodnôt sa používa kontrolný panel. K vybraným regulátorom možno pripojiť internetový modul a na počítači alebo smartfóne potom sledovať aktuálne teploty, nastavovať zadanej teploty alebo iné parametre v zónach. Novšie verzie regulácii, ako je séria 7, 8 a 9 majú už v štandarde možnosť kúrenia a chladenia. Vďaka tomuto riešeniu je ovládanie celého systému príjemne jednoduché a intuitívne. Regulátory umožňujú zapínať / vypínať prídavný zdroj tepla (napr. plynový alebo peletový kotol), je možné k nim pripojiť čerpadlo.

 Prostredníctvom internetu a s využitím mobilných zariadení je možné kontrolovať a upravovať parametre vykurovania (chladenia). 

Hlavné prvky systému regulácie podlahového vykurovania

  • Variabilnosť
  • flexibilita,
  • cenová dostupnosť pre každého

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, s radosťou sa podelíme o našu odbornosť, cenné skúsenosti a tipy, ktoré Vás určite oslovia. Vyplňte kontaktný formulár.

Systém riadenia podlahového vykurovania zahŕňa:

  1. Kontrolné prvky– kontrolný panel, izbové snímače alebo izbové regulácie teploty (bytové termostaty), snímače teploty podlahy, snímače priestorovej vlhkosti, snímač vonkajšej teploty, snímače otvorenia okna;

Kontrolný panel (CS-M-7, M-8, M-9r) umožňuje mať pod kontrolou jednotlivé zóny na viditeľnom mieste (zmenu teplôt v jednotlivých zónach, vyp/zap zón).

 

Séria 4, 7, 8 a 9 – Internetový prístup eModul a mobilná aplikácia – technológia ktorej jednoducho porozumiete

Internetový prístup a mobilná aplikácia sú „user-friendly“, spriatelené technológie ktorým jednoducho porozumiete. Okrem možnosti ktoré dáva hlavná regulácia, aplikácia ponúka históriu teplôt na jednotlivé dni, týždne, mesiace a to aj niekoľko rokov dozadu. Každý člen rodiny môže mať prístup do systému. Systém umožňuje vysielanie emailových a sms správ v prípade alarmu. Vyskúšajte si na: emodul.eu, kde si vyberiete jazyk a potom Testovací účet.

Žiadne poplatky za služby internetového portálu

Nie len že mobilná aplikácia eModul je zdarma, ale neplatíte žiadne dodatočné poplatky ani za služby internetového portálu, či za vysielané emailové a sms správy.

  

Máte pod kontrolou nielen teplotu v miestnosti, ale aj teplotu podlahy a relatívnu vlhkosť priestoru.

Izbové regulácie priestorovej teploty série 5,9 a 10 majú zabudované snímače priestorovej teploty priamo v izbových termostatoch, ale môžu mať aj externé snímače teploty podlahy. Séria 4, 8 a 9 umožňuje taktiež inštaláciu bezdrôtového snímača teploty podlahy CS-C-8rf, alebo drôtového (iba séria 4).

Izbové snímače teploty alebo bytové termostaty, prípadne snímače relatívnej priestorovej vlhkosti sú rozmiestnené v jednotlivých miestnostiach – zónach a spolu s hlavnou riadiacou jednotkou komunikujú buď drôtovo (CS-L-4, L-5, L-7, L-9r, L-10) alebo bezdrôtovo (CS-L-4, L-8, L-9r), čo umožňuje nastaviť diferencované teploty v týchto miestnostiach podľa individuálnych potrieb užívateľa. Izbový snímač alebo bytový termostat dáva signál pre hlavnú riadiacu jednotku o vykúrení/nedokúrení miestnosti a tá následne pomocou termoelektrických hlavíc zatvára/otvára vykurovacie okruhy, vypína/zapína čerpadlo a pomocou beznapäťového výstupu dáva signál pre kotol o potrebe kúrenia / chladenia.

 

  1. Riadiace prvky– hlavná riadiaca jednotka, ktorá je mozgom celého systému, je umiestnená v skrinke rozdeľovača;

 

Séria 9 – univerzálna zónová regulácia (8 až 32 zón)

 

  1. Výkonné prvky– termoelektrické hlavice na rozdeľovači alebo elektrické rádiové hlavice, vykonávací modul (spínací beznapäťový modul MW-1 alebo MW-1-230V);

 

Termoelektrické hlavice sú upevnené na ventiloch rozdeľovača a napájané z riadiacej jednotky napätím 230V pomocou dvojžilového kábla. Bezprúdovo sú uzavreté.

Pokiaľ sú použité elektrické bezdrôtové pohony (CS-L-4, L-8, L-9r), tie bezdrôtovo ovládajú ventily na radiátoroch.