referencie, Štátne inštitúcie

Svidník – OcÚ a KD Cernina

Zníženie energetickej náročnosti. Inštalácia tepelného čerpadla vzduch/voda TERRA AL MAX 60kW, radiátorového kúrenia a rozvodov z uhlíkovej oceli.