Bytové domy, referencie

Levoča – Studenec

Novostavba bytového domu s 12 bytovými jednotkami. Realizácia podlahového kúrenia a inštalácia centrálneho zdroja na vykurovanie: 2 ks PANASONIC AQUAREA split. Regulácia kúrenia v jednotlivých bytoch. Internetový modul slúži na riadenie tepelných čerpadiel mobilným telefónom.