referencie, Štátne inštitúcie

Sabinov ZŠ a MŠ Dubovica

Zvýšenie energetickej efektivity za účelom výrazného zníženia prevádzkových nákladov. Modernizácia základnej a materskej školy radiátorovým kúrením a kondenzačnými kotlami VAILLANT s ohrevom TÚV a reguláciou. O kompletný systém a bezporuchovú prevádzku sa starajú naši odborne vyškolení servisný technici.