Články

Prečo je potrebné uskutočniť revíziu kotla ?

Odborné uvedenie kotla do prevádzky je jednou zo základných podmienok pre uplatnenie záruky kotla. Následne  servisný technik eviduje montáž a servis vyhradeného zariadenia plynového elektronicky u výrobcu kotla.  Pre bezpečné a ekonomické fungovanie vášho plynového zariadenia je potrebné uskutočniť 1x do roka pravidelnú servisnú prehliadku odborníkom – oprávneným technikom výrobcu kotla.

Vďaka nastaveniu v mieste inštalácie, ktoré je kontrolované meracími prístrojmi, je zariadenie schopné fungovať čo najefektívnejšie. Správnym nastavením a vyčistením plynového kotla sa docieli lepšie účinnosť zariadenia a nižšia spotreba plynu, čo sa Vám vráti v podobe ušetrených peňazí pri platbách za plyn.

Počas prevádzky sa môžu jednotlivé súčiastky opotrebovať, prípadne znečistiť. Dôležité je vyčistenie kotla, pretože voda, ktorá doň vchádza, vytvára vodný kameň. Ten bráni prestupu tepla a znižuje účinnosť kotla. Rovnako dôležité je odstránenie vodného kameňa z guľových kohútov a ich premazanie. Pri pravidelnom servise sa tiež čistia horáky, nastavuje sa zapaľovanie a kontrolujú sa všetky ovládacie a zabezpečovacie prvky kotla. Vykonávajú sa skúšky tesnosti rozvodov vody a plynu, ktoré sú nutné najmä z bezpečnostného hľadiska.

Servis kotla a jeho údržbu nepodceňujte!

Faktom zostáva, že ak nezaistíte pravidelné ročné kontroly a revízie plynového zariadenia, môže dôjsť k poruche a znefunkčneniu vykurovania vášho obytného priestoru. Ak chcete zabezpečiť svojmu plynovému kotlu dlhú životnosť a spoľahlivosť, treba sa oň dôkladne starať. Plynové kotly, ktoré ako vyhradené technické zariadenia vyžadujú starostlivosť aj podľa zákona. Na údržbu plynového kotla je treba klásť dôraz hlavne z dôvodu, že funguje na báze plynu, počas jedinej vykurovacej sezóny je v pernamentnej prevádzke až 1 500 hodín a pri zanedbaní sa môže stať až nebezpečným.

Predíďte tak rôznym poruchovým stavom a zabezpečíme bezproblémovú prevádzku, ktorá sa postará o bezpečnosť Vašej domácností

Servis by sa mal vykonávať po ukončení vykurovacej sezóny alebo pred jej začatím, čím môže  užívateľ predísť rôznym poruchovým stavom počas vykurovacej sezóny, kedy je aj zložitejšie zohnať technikov, nakoľko sú v zimnom období, prirodzene, väčšmi vyťažení. Myslieť treba teda na servis či revíziu už v čase, keď sa nám o príjemné teploty stará slnko.

Pravidelnými kontrolami (vždy po vykurovacej sezóne) zaistíte efektívne fungovanie vykurovacej sústavy, jej bezpečnosť a včasný servis. Vďaka tomu sa vám finančné prostriedky vložené do údržby niekoľkonásobne vrátia. (Vaillant)

Bez ohľadu na to, či ste majiteľom nového alebo starého plynového kotla nezabudnite na jeho pravidelné prehliadky a údržbu. Preveríte tak bezpečnosť jeho chodu, ale môžete aj ušetriť: odstránite neefektívne fungovanie vykurovacieho zariadenia, navyše neriskujete výpadok tepla a teplej vody.

Firma Enertop Vám ponúka záručnú a pozáručnú preventívnu odbornú servisnú prehliadku plynových kotlov (PROTHERM – VAILLANT –JUNKERS) v zmysle vyhl. 508/09 Z.z a na základe odporúčania výrobcov plynových kotlov.

Vyplňte ON LINE kontaktný formulár na servis a my vás budeme hneď spätne kontaktovať.