referencie, Štátne inštitúcie

Trebišov – Lastovce kaštieľ

Rekonštrukcia kaštieľa za účelom zníženia energetickej náročnosti kondenzačnými kotlami VAILLANT