Aktuality

Získajte štátnu dotáciu na tepelné čerpadlo až 3 400 €

Pozor! Na nákupe tepelného čerpadla môžete ušetriť až 3 400 €, ak využijete štátnu dotáciu. V rámci projektu Zelená domácnostiam II je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Pomôžeme vám s vybavením.

Vybavíme za vás administratívne záležitosti týkajúce sa štátnej dotácie na tepelné čerpadlo

Firma ENERTOP spĺňa všetky podmienky a sme v zozname oprávnených zhotoviteľov. Pomôžeme vám pri výbere tepelného čerpadla na mieru na zabezpečenie tichej, bezpečnej a úspornej prevádzky vášho domu.

Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak bude dodržané, že inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

Oprávnené výdavky na tepelné čerpadlá a akumulačný zásobník vody

Aby ste predišli komplikáciám, je potrebné si ešte pred žiadosťou o dotáciu overiť, čo všetko je možné z poukážky uhradiť. Pri inštalácii tepelného čerpadla môžete zo štátnej dotácie podľa portálu zelenadomacnostiam.sk hradiť tieto komponenty a služby:

  • tepelné čerpadlo,
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody,
  • zemné vrty,
  • komponenty nutné na prevádzku tepelného čerpadla (napr. obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka),
  • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla,
  • montážne práce,
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Tepelné čerpadlo – využívajte energiu z prostredia

Tepelné čerpadlo je komfortné a ekologické riešenie pri výbere zdroja vykurovania v súčasnosti, ktoré využíva bezplatnú energiu z prírody – pôdy, podzemnej vody alebo vzduchu. Na jeho prevádzku je potrebná iba elektrická energia.

Nenechajte sa odradiť od vysokej investície do tepelného čerpadla! Pri správnom výbere tepelného čerpadla na základe rôznych faktorov a nadimenzovaním vykurovacej sústavy sa vám investícia vráti v čo najkratšom čase a vaše náklady na prevádzku sa rapídne znížia.

Účel použitia tepelných čerpadiel

• Vykurovanie – sú vhodné pre nízkoenergetické rodinné domy a novostavby, v ktorých je využívaný nízkoteplotný systém vykurovania (napr. podlahové / stenové vykurovanie);
• ohrev vody – tepelné čerpadlá sa používajú okrem vykurovania aj na ohrev vody, mnohé tepelné čerpadlá majú vstavaný zásobník teplej vody. Spravidla je ohrev vody uprednostnený pred vykurovaním, t. j. najprv tepelné čerpadlo ohreje teplú vodu a následne púšťa teplo do vykurovacej sústavy;
• chladenie – riadené vetranie je možné použiť ako v nízkoenergetických domoch, tak aj v starších budovách. V nízkoenergetických domoch systém riadeného vetrania zaistí potrebnú intenzitu výmeny vzduchu aj pri uzavretých dverách a oknách. Pri rekonštrukciách starších budov je vhodné okrem použitia lepšej tepelnej izolácie a výmeny okien uvažovať aj o riadenej ventilácii, ktorá zaistí potrebnú intenzitu výmeny vzduchu.

Veríme, že robíme všetko pre to, aby cesta k vášmu novému bývaniu bola čo najrýchlejšia a pohodlná. Budeme radi, ak aj tepelné čerpadlá budú oblasťou, pre ktorú si vyberiete nás, firmu ENERTOP, ako partnera pri výstavbe vašej nehnuteľnosti.