Získajte akčné zvýhodnenie

TEPELNÉ ČERPADLÁ

dopyt

PONÚKAME ŠIROKÚ ŠKÁLU VYSOKO-ÚČINNÝCH TEPELNÝCH ČERPADIEL PRE DOMÁCNOSTI I FIREMNÉ OBJEKTY

Tepelné čerpadlo vzduch / voda dokáže pokryť väčšinu nárokov na vykurovanie. Pre potreby špičiek pri veľmi nízkych teplotách je však potreba doplnkového zdroja. Tým môže byť váš súčasný kotol, krbová vložka, solárne panely. Alebo je tento doplnkový zdroj súčasťou zvoleného systému. S výberom vhodného typu tepelného čerpadla Vám radi pomôžu naši odborníci.

Najčastejšie riešenie tepelných čerpadiel, ktoré ponúkame:

  • Vzduch / voda
  • Zeme / voda
  • Vykurovanie rodinných domov
  • Vykurovanie firemných objektov
  • Vykurovanie a bazénov
  • Chladenie ai.
nibe-f-2030-7-tepelne-cerpadlo

PONÚKAME NA INŠTALÁCIU

Okrem iných preveraných výrobcov ponúkame na inštaláciu švédsku značku NIBE


Produktové karty najpredávanejších tepelných čerpadiel:


VIDEO: NOVINKA Tepelné čerpadlo NIBE F 2120:


TECHNOLÓGIA

Princíp fungovania tepelného čerpadla je známy už viac ako 100 rokov. Krajina, voda i vzduch obsahujú veľké množstvo tepla s nízkou teplotnou hladinou. Tepelné čerpadlo odoberá toto teplo a prevádza ho na vyššiu teplotnú hladinu, ktorú možno už využiť pre vykurovanie, ohrev vody a pod. Ide o obdobný princíp, ktorý využíva chladnička, ktorá odoberá teplo z uskladnených potravín a odovzdáva ho na zadnej strane do miestnosti.

ANIMÁCIA FUNGOVANIE


TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH — VODA

Tepelné čerpadlá vzduch/voda využívajú tepelnú energiu obsiahnutú v okolitom vzduchu. Tieto tepelné čerpadlá sú určené pre umiestnenie vonku a je možné ich pripojiť na už existujúci vykurovací systém s radiátormi. Tak získame kompletný vykurovací systém s vynikajúcimi vlastnosťami.

tepelne-cerpadla-vzduch-voda

FUNKCIE TEPELNÉHO ČERPADLA

K prenosu tepelnej energie zo vzduchu do chladiva dochádza vo výparníku. Chladivo, ktorého najdôležitejšou vlastnosťou je nízky bod varu, cirkuluje v uzavretom okruhu tepelného čerpadla. Vo výparníku príjme chladivo energiu zo vzduchu a prejde do plynného stavu. Vzniknutý plyn je vedený do kompresoru, kde je stlačený a tým sa ďalej zvyšuje jeho teplota. Ohriate chladivo sa ďalej vedie do kondenzátoru, kde odovzdá energiu vykurovaciemu médiu. Tým sa teplota chladiva zníži a to prejde opäť do kvapalného stavu. Chladivo potom prechádza cez filtre do expanzného ventila, kde sa ďalej znižuje jeho tlak a teplota. Tým dokončilo chladivo pri svojom obehu jeden kompletný cyklus a znovu sa vedie do výparníku, kde vďaka teplu prijatému zo zdroja energie (vzduchu) opäť prejde do plynného stavu.


TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM — VODA

tepelne-cerpadla-zem-voda

Tepelné čerpadlá využívajúce ako zdroj tepla energiu obsiahnutú v zemi alebo v spodnej vode.

Vo výparníku (výmenníku tepla) dochádza k prenosu energie z primárneho média do chladiva. Chladivo získaním tepla z primárneho média prechádza do plynného stavu a prechádza do kompresora, kde je stlačené a tým sa ďalej zvýši jeho teplota. V kondenzátore (výmenníku tepla) sa chladivo ochladí a prejde opäť do kvapalného stavu. Jeho energia sa tu odovzdala vykurovaciemu médiu, ktoré slúži na vykurovanie, systému ohrevu vody alebo ohrevu vzduchu. Expanzný ventil reguluje prietok chladiva okruhom a udržiava tak tlakový rozdiel medzi jeho vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou.


VENTILAČNÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ

ventilacne-tepelne-cerpadla

Správna ventilácia, teda úplne hygienicky nezávadný vzduch vo vnútri budovy je základnou požiadavkou na zdravé domáce prostredie. Pri riadenom vetraní s využitím tepla obsiahnutého vo vypúšťanom vzduchu (tzv. rekuperácia tepla) sa využíva energia obsiahnutá vo ventilačnom vzduchu, ktorý by bol inak bez úžitku vypustený von. Naviac sa pri rekuperácii využíva aj teplo generované vo vnútri budovy svietidlami, osobami či domácimi spotrebičmi.

Čerstvý vzduch sa do budovy privádza z vonku ventilačnými prieduchmi, ktoré je možné čistiť. Prietok vzduchu domom je zaistený buď pod dvermi alebo pomocou systému ventilačných otvorov. Teplý vzduch z miestností (odpadný ventilačný vzduch) je nasávaný do ventilačného systému. Ďalej je vedený do tepelného čerpadla, kde prebieha proces rekuperácie. Po priechode tepelným čerpadlom je vzduch vypúšťaný von. Ešte predtým však z neho v procese rekuperácie stačilo tepelné čerpadlo odobrať dostatok energie pre ohrev vody.

POPIS FUNKCIE

Vzduch z miestností s izbovou teplotou prechádza cez výparník, kde odovzáva svoju tepelnú energiu chladivu. Potom je ochladený vzduch vyfukovaný von do voľného priestoru.

Chladivo, ktorého najdôležitejšou vlastnosťou je nízky bod varu, cirkuluje v uzavretom okruhu tepelného čerpadla. Keď vstúpi do výparníku, kde získa energiu z teplého vzduchu z miestností, prejde chladivo do plynného stavu.

Vzniknutý plyn je vedený do kompresora, kde je stlačený a tým sa ďalej zvýši jeho teplota. Ohriate chladivo sa ďalej vedie do kondenzátora, kde odovzáva energiu vykurovaciemu médiu. Tým sa teplota chladiva zníži a to prejde opäť do kvapalného stavu. Chladivo potom prechádza cez filtre do expanzného ventila, kde sa ďalej znižuje jeho tlak a teplota. Tým dokončilo chladivo pri svojom obehu jeden kompletný cyklus a znovu sa vedie do výparníka, kde vďaka teplu prijatému zo zdroja energie (vzduchu) opäť prejde do plynného stavu.