Získajte akčné zvýhodnenie

STROPNÉ CHLADENIE

dopyt

STROPNÉ CHLADENIE PONÚKAME V NIEKOĽKÝCH VARIANTOCH PODĽA NÁROČNOSTI INŠTALÁCIE

Stropné chladenie prináša novú dimenziu pohody počas horúcich letných dní, pričom chladenie stropom predstavuje najkomfortnejšiu alternatívu tohto systému. Pocit jemného chladu bez prievanu je jedinečný a veľmi príjemný. Strop poskytuje spravidla dostatok chladiacej plochy a zároveň najvyšší výkon spomedzi plošných chladení. Navyše Vašu peňaženku potešia nízke prevádzkové náklady.Princíp stropného chladenia

Ľudské telo odovzdáva teplo konvekciou (10%), vyparovaním (30%), a predovšetkým sálaním (viac ako 50%)

Klasické klimatizačné systémy odbúravajú vznikajúci pocit tepla prúdením studeného vzduchu (konvekciou). Prináša to nasledujúce negatívne efekty:

Princíp tohto chladenia spočíva vo veľkoplošnom chladení stropom pomocou chladiacej kvapaliny cirkulujúcej v zabudovaných rozvodných rúrkach. Výmena energie (t.j. ochladzovanie) na rozdiel od klasickej klimatizácie prebieha medzi všetkými teplejšími objektmi v miestnosti vrátane ľudského tela sálaním na chladiacu plochu - strop. Teplota stropu by kvôli nežiaducej kondenzácii nemala poklesnúť pod teplotu rosného bodu (premenlivá hodnota, obvykle v našich podmienkach medzi 15-19°C).

Toto jemné veľkoplošné chladenie spĺňa najvyššie požiadavky na ideálny tepelný komfort, pretože dokáže odbúrať teplo pre ľudský organizmus najprirodzenejším spôsobom - sálaním. Stropné chladenie predstavuje aj v porovnaní s inými spôsobmi plošného chladenia (podlahou, stenou) najvyšší štandard pohody.