Získajte akčné zvýhodnenie

STENOVÉ KÚRENIE

dopyt

STENOVÉ VYKUROVANIE PONÚKAME V NIEKOĽKÝCH VARIANTOCH PODĽA NÁROČNOSTI INŠTALÁCIE

Stenové vykurovanie predstavuje systém vykurovania, ktorý v sebe spája vysoký komfort plošného vykurovania s pružnosťou klasických radiátorových vykurovaní. Ak zamýšľate vykurovať i chladiť tou istou plochou , potom sa Vám stenovým vykurovaním naskytne veľmi efektné riešenie, ktoré Vám navyše prinesie investičnú úsporu. Nie je totiž potrebné budovať osobitný plošný systém pre vykurovanie a druhý pre chladenie. Ohrievané steny musia byť smerom do miestnosti voľné bez nábytku alebo obrazov, preto treba včas naplánovať usporiadanie interiéru. Často sa kombinuje práve s podlahovým vykurovaním. Kombináciou stenového a podlahového vykurovania vznikne väčšia vykurovacia plocha čím sa dosiahne systém s úspornejšími nižšími teplotami vykurovacej vody. Ak uprednostňujete moderný a zároveň energeticky a finančne úsporný systém vykurovania spomínanú kombináciu Vám môžeme len odporučiť, pričom radi zabezpečíme jeho návrh i realizáciu.

Inštalácia stenového vykurovania

Funkčná kúpeľňa po inštalácii


Princíp stenového vykurovania

Pri stenovom vykurovaní sa využíva sálavý tepelný tok z ohrievanej steny. Steny vďaka teplovodným rúrkam dosahujú vyššiu povrchovú teplotu, a tak priamo vyžarujú teplo do okolitej miestnosti. Takéto teplo je veľmi komfortné, pričom na pocit sa dá prirovnať k teplu slnečných lúčov, ktoré Vás príjemne zohrejú aj v zimných mesiacoch pri veľmi nízkej teplote vonkajšieho vzduchu. Rozloženie tepla v miestnosti je od podlahy smerom nahor rovnomerné, čo ľudský organizmus vníma veľmi pozitívne a približuje sa ideálnemu teplotnému profilu zistenému dlhodobým medicínskym výskumom. Navyše systém stenového vykurovania dokáže veľmi rýchlo po zadaní požiadavky na zvýšenie teploty prostredníctvom regulácie vykúriť miestnosť na požadovanú teplotu. Teplota steny by kvôli pocitu pohody nemala prekročiť 35°C.

Spôsoby prevedenia

Pri mokrom prevedení sú rúrky uložené v rozstupe 5 až 15 cm v upevňovacích lištách na stene a následne sú prekryté omietkou v hrúbke cca 2 cm. Pre stenové vykurovanie je vhodná široká škála bežných i špeciálnych omietok, ktoré odporúčame vystužiť armovacou sklotextilnou mriežkou.

V suchom prevedení predstavuje stenové vykurovanie rýchle riešenie pre montované stavby, steny vytvorené suchou výstavbou, podkrovie a podobne. Systém je tvorený sadrokartónovými doskami so zapustenými rúrkami v rozstupe 4,5 cm. Tento suchý spôsob je na rozdiel od mokrého finančne náročnejší.

Hygiena

Systémy stenového vykurovania sú so svojimi nízkymi prevádzkovými teplotami takmer čistým sálavým vykurovaním, pri ktorom sa teploty vždy relatívne blížia teplote miestnosti. Z dôvodu malých teplotných rozdielov vyvoláva vykurovaná plocha len mierne prúdenie vzduchu, pretože na rozdiel od obvyklých vykurovacích telies je menšia cirkulácia vzduchu v miestnosti. Nedochádza teda k víreniu prachu. Pre systémy stenového vykurovania je charakteristické tepelné žiarenie, ktoré neohrieva vzduch, ale pevné telesá. A vďaka vyhrievaným plochám nemôžu vzniknúť vlhké rohy miestností ani pleseň.


UKÁŽKY INŠTALÁCIE STENOVÉHO VYKUROVANIA