Získajte akčné zvýhodnenie

REKUPERÁCIA

dopyt

ODBORNE INŠTALUJEME REKUPERÁCIU VZDUCHU A RIADENÉ VETRANIE

Rekuperácia vzduchu a riadené vetranie sa môže použiť v nízkoenergetických domoch, ale aj v budovách staršej výstavby. V týchto domoch vetrací systém zaistí potrebnú intenzitu výmeny vzduchu i pri zavretých oknách. Pri rekonštrukciách starších budov je vhodné okrem použitia lepšej tepelnej izolácie a výmeny okien uvažovať aj o rekuperácii vzduchu.

Otváraním okien za účelom vetrania strácame tepelnú energiu vnútorného ventilačného vzduchu. Energia, ktorá unikne pri vetraní, predstavuje veľkú časť celkovej energie potrebnej pre vykurovanie. Pri riadenom vetraní s rekuperáciou vzduchu sa využíva energia obsiahnutá v odsávanom vzduchu, ktorý by bol bežne oknami bez využitia vypustený von. Využíva sa tu aj teplo generované vo vnútri budovy svietidlami, osobami či domácimi spotrebičmi.


Rekuperácia vzduchu nielen prispieva k zdravému životu a komfortnému vykurovaniu, ale taktiež prináša nemalé úspory energie potrebnej na vykurovanie. Je vedecky dokázané, že použitie vetrania s rekuperáciou vzduchu má pozitívny vplyv na znižovanie chorôb spojených s dýchacími cestami a tiež znižovanie vzniku baktérií a plesní v každej domácnosti, kde nie je zabezpečené pravidelné vetranie.

Pre ľudí, ktorí investujú do riadeného vetrania s rekuperáciou vzduchu sa investícia oplatí. Redukciou zvýšenej vlhkosti vzduchu sa zamedzuje tvorba plesní na stenách, ktoré vznikajú pri nedostatočnom vetraní. Naše vetracie systémy tak výrazne prispievajú ku zvýšeniu a zachovaniu hodnoty vašej nehnuteľnosti. Pomocou moderného a kvalitného vetrania s rekuperáciou vzduchu už dnes môže spĺňať daná stavba stavebné štandardy budúcnosti.


Rekuperácia vzduchu je spätné získavanie tepelnej energie pomocou rekuperátora - výmenník tepla v ktorom odpadový teplý vzduch odovzdá svoju tepelnú energiu privádzanému čerstvému vonkajšiemu vzduchu. Účinnosť rekuperátora sa pohybuje od 60-90%. To znamená že odpadový vzduch o teplote 20° C predohreje za pomoci rekuperátora čerstvý vonkajší vzduch z 0°C na 18°C. Pri nastavenej teplote vykurovania v rodinnom dome napr. na 21°C, podlahové kúrenie dohreje privádzaný čerstvý vonkajší vzduch o teplote 18°C o 3°C čím sa dosiahne požadovaná teplota 21°C a tým sa prevádzkové náklady na vykurovanie výrazne znížia. Použitie vetracích jednotiek s rekuperáciou vzduchu v novostavbách rodinných domov, obytných domoch, reštauráciách a hoteloch je pre zníženie podielu tepelných strát nevyhnutné.

Ďalšie výhody rekuperácie vzduchu

Jedinečné vyriešenie vetrania bytov - systém vstavaný do kuchynskej linky, alebo skrine. S kompaktným vetracím systémom od našej spoločnosti, určeným pre byty, získate príjemný a zdravý čerstvý vzduch bez plesní, peľu, prachu a chladného vonkajšieho vzduchu v zimných mesiacoch. Kompaktné riešenie vetrania pre byty pracuje rovnako komfortne a energeticky úsporne ako všetky naše ostatné vetracie systémy. Náš systém vetrania je ideálny pre novostavby aj rekonštrukcie. Výhodou tohto systému sú minimálne stavebné zásahy pričom zostane zachovaná obytná plocha bytu.


Video: PRINCÍP FUNGOVANIA REKUPERÁCIE


Video: INŠTALÁCIA REKUPERÁCIE


VIDEO: DOMÁCÍ VETRACÍ SYSTÉM