Získajte akčné zvýhodnenie

PLYNOINŠTALÁCIE

dopyt

REVÍZIE DOMOVÝCH A PRIEMYSELNÝCH PLYNOVÝCH ZARIADENÍ – REVÍZNA SPRÁVA - SPRÁVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A SKÚŠKE PLYNOVÉHO ZARIADENIA

Plynofikácia rodinného domu - dodávka a montáž plynového rozvodu podľa projektovej dokumentácie, dodávka a montáž stojana pre regulátor a plynomer, revízie rozvodu plynu

Projekcia v oblasti plynofikácie - zabezpečenie dokladov pre vyjadrenie SPP k projektu, návrh optimálneho výkonu plynových spotrebičov

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ PLYNOINŠTALÁCIE

Zabezpečujeme servisný a pozáručný servis plynových kotlov( Vaillant, Junkers, Protherm, Bosch, Immergas)

loga.jpg, 35kB

Revízna a tlaková skúška podľa vyhlášky 509/2009 Z.z.