PODLAHOVÉ TEPLOVODNÉ KÚRENIE - NÁZORY PROFESIONÁLOV

Kedy je teplovodné podlahové kúrenie vhodné a ako sa zorientovať v ponuke na trhu, radia odborníci.

Profesionáli v odbore TZB Slovensko
Miloš Semančík, majiteľ spoločnosti ENERTOP
Ing. Ladislav Truchlík, produktový manažér spoločnosti Wolf

clanek-podlahove-teplovodne-kurenie-nazory-profesionalov

Miloš Semančík, majiteľ spoločnosti ENERTOP


Aké máte skúsenosti s elektrickým podlahovým vykurovaním a aké s teplovodným?
Sústreďujeme sa na teplovodné podlahové vykurovanie TOP HEATING, nakoľko je energeticky efektívnejšie ako elektrické. Medzi hlavné výhody teplovodného podlahového vykurovania patrí úspornosť, zvýšenie komfortu, bezpečná prevádzka a životnosť systému. Medzi nevýhody: žiadne.

Akú úsporu je možné dosiahnuť systémami, ktoré ponúka vaša spoločnosť?
Úspora sa dosahuje výrazným znížením prevádzkových nákladov na vykurovanie. Ponúkame systém podlahového kúrenia, ktorý využíva najmä nemecký trh, naši susedia Česi, a do popredia sa dostáva aj na Slovensku. Kvalita spočíva v profesionalne prevedenej montáži a správneho nadimenzovania systému podlahového kúrenia ako celku. Ponúkame výhradne certifikované materiály, s ktorými máme veľmi dobré skúsenosti.

Niektorí vlastníci domov sa obávajú, či dokážu vykúriť celý rodinný dom?
V kombinácií s dobre navrhnutým tepelným zdrojom priestory vykúri bez problémov.

Ako sa vyhnúť zlej inštalácii podlahového kúrenia?
Je potrebné nájsť správnych odborníkov - kúrenárov s dobrými referenciami a skúsenosťami. Naša rodinná firma sa už viac ako 30 rokov zaoberá vykurovaním. Na začiatku samotnej realizácie je potrebná obhliadka, konzultácia a poradenstvo, ako má byť pripravená stavba.

Koľko trvá inštalácia podlahového vykurovacieho systému?
Inštalácia podlahového kúrenia trvá približne 2-3 dni. Záleží to od pripravenosti stavby. Začína to hydroizoláciou, pokládkou tepelnej izolácie a samotnou realizáciou systému až po tlakovú skúšku.

S akými problémami sa stretávate najčastejšie?
Našťastie som sa nestretol s tým, že by nami inštalované podlahové kúrenie s tepelným zdrojom malo problém.

Ako vyzerá údržba podlahových vykurovacích systémov?
Údržba sa realizuje raz ročne pred vykurovacou sezónou. Zvyčajne to kombinujeme s revíziou vykurovacieho zdroja.

Dajú sa vykurovacie podlahové systémy inštalovať aj v staršom dome či v panelákovom byte?;
Áno, snažíme sa vychádzať v ústrety každému zákazníkovi.

Aké sú vaše odporúčania, prípadne varovania ohľadne jednotlivých typov podláh?
Teplovodné podlahové kúrenie vykuruje miestnosť intenzívne, nie naraz a v oveľa nižších stupňoch ako radiátorové vykurovanie. Preto nie sú potrebné špeciálne typy podláh. Vhodná je väčšina podláh, odporúčam laminátové do „V“ a dlažbu, nie drevené podlahy.

Aké máte skúsenosti so spojením podlahového a stenového vykurovania?
Vychádzame hlavne z potrieb zákazníka. Tí si vyberajú podlahové vykurovanie.


Máte doma podlahové vykurovanie?
Áno, ide o nízkoteplotné podlahové vykurovanie, ktoré inštalujem aj zákazníkom so spojením kondenzačného kotla. Rád zákazníkom vysvetlím a ukážem podlahový systém, ako to môže vyzerať aj u nich doma. 


Ing. Ladislav Truchlík, produktový manažér spoločnosti Wolf


Aké máte skúsenosti s elektrickým podlahovým vykurovaním a aké s teplovodným?
Sústavu elektrického podlahového vykurovania môže zohrievať len elektrická energia, ktorá je síce ušľachtilou, ale aj najdrahšou energiou využívanou na vykurovanie. Teplovodné podlahové vykurovanie môže byť naopak pripojené na hocijaký vykurovací kotol, nielen elektrický, ale aj plynový, na pevné palivo, biomasu, pelety či výnimočne vykurovací olej. Okrem toho sa dá použiť tiež tepelné čerpadlo a za určitých podmienok aj termický solárny systém. Prípadná zámena týchto zdrojov tepla sa môže vykonať hocikedy aj po rokoch prevádzky, keď sa zmení alebo doplní energetický kanál. Niekedy sa proti elektrickej podlahovke argumentuje škodlivosťou tzv. elektromagnetického smogu, ktorý produkujú elektrické zariadenia. Vtedy je na dodávateľovi systému, ako presvedčil používateľov citlivých na túto tému, že elektrické podlahové vykurovanie nemá na človeka nepriaznivé účinky. Elektrické podlahové vykurovanie má jednoduchšiu montáž, menšiu konštrukčnú výšku a nižšiu hmotnosť. Výkonovo sú oba systémy rovnocenné, keďže tepelný výkon je limitovaný len hygienickou hranicou teploty podlahy.


Akú úsporu je možné dosiahnuť systémami, ktoré ponúka vaša spoločnosť?
Úsporu energie pri nízkoteplotnom podlahovom vykurovaní spôsobuje priaznivejšie výškové rozloženie teploty v miestnosti. Na rozdiel od radiátorového vykurovania, ktoré najviac a zbytočne prehrieva strop miestnosti, pri podlahovom vykurovaní je najteplejšia podlaha so zabudovanými vykurovacími rúrkami. Chladnejší strop znamená menšie tepelné straty, a to ešte pri lepšej tepelnej pohode. Nízka teplota vykurovacej vody dáva aj vyššiu energetickú efektívnosť takých zdrojov tepla, akými sú kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá. Preto je výhodné zvoliť do domu ucelený systém so zladenými komponentmi vykurovacej techniky od jedného výrobcu, ktoré potom optimálne premenia dodanú energiu na teplo. Produkty vykurovacej, solárnej a vetracej techniky značky Wolf a gabotherm, dodávané našou spoločnosťou, sú overené dlhoročnou prevádzkou, a tieto požiadavky v každom smere spĺňajú.


Niektorí vlastníci sa obávajú, či podlahové systémy dokážu vykúriť celý rodinný dom?
Podlahové vykurovanie má výkonové limity dané hygienicky prípustnou teplotou podlahy, ktorá by v pobytových priestoroch nemala presahovať 29 °C. Pri tejto teplote je tepelný výkon podlahy asi 100 W/m2 podlahovej plochy. Ak potreba budovy alebo niektorých miestností tieto hodnoty prekračuje, chýbajúci výkon sa dá doplniť stenovým vykurovaním, prídavnými vykurovacími telesami alebo vzduchotechnikou. V každom prípade je ale lepšie zvoliť radšej zateplenie budovy nielen z dôvodu zjednodušenia vykurovacej sústavy, ale hlavne s cieľom znížiť prevádzkové náklady na vykurovanie.


Ako sa vyhnúť zlej inštalácii podlahového kúrenia alebo prípadným ďalším problémom?
Prioritne sa vyhneme problémom vyhotovením spoľahlivého projektu. Využitím vhodného softvéru bude podlahový systém navrhnutý bez zbytočného predimenzovania, čo by znamenalo vyššiu cenu inštalácie, ale naopak aj bez rizika nedostatočného tepelného výkonu. Ďalším rizikom je poškodenie vykurovacej rúrky pri montáži podlahovky a zalievaní poteru. V značnej miere tomu bráni uloženie vykurovacej rúrky v systémovej tvarovej doske, preto sa oplatí zvoliť si kompletný, overený systém renomovanej značky. Neodporúčame vyskladať systém z komponentov rôznych výrobcov, lebo voľba takýchto lacných riešení môže neskôr priniesť oveľa nákladnejšie opravy alebo výmenu vykurovania.


Koľko trvá inštalácia podlahového vykurovacieho systému?
Čas na inštaláciu podlahového vykurovania sa rozkladá do troch etáp. Ako prvé sa v hrubej stavbe urobia rozvody vykurovania z kotolne do jednotlivých skriniek s rozdeľovačmi, tieto rozvody sa tlakovou vodou preskúšajú na tesnosť. Vykurovacie okruhy v podlahe sa inštalujú až neskôr po vyhotovení omietok, aby sa dosiahol bezchybný prechod poteru podlahy do steny s čistou dilatačnou škárou. Položené rúrky sa tak isto skontrolujú na tesnosť tlakovou vodou. V tretej etape sa položí na podlahu cementový alebo anhydridový poter prekrývajúci vykurovacie rúrky. Rúrky by mali zostať trvale natlakované vodou, aby sa odhalilo ich prípadné poškodenie pri kladení poteru. Poter realizujú najčastejšie špecializované firmy, ktoré majú potrebné technológie na miešanie poteru a jeho nivelizáciu na podlahe.


S akými problémami sa stretávate najčastejšie?
Ak montážna firma pracuje bez projektu, nastavenie prietokov v jednotlivých okruhoch podlahového vykurovania môže urobiť len približne odhadom podľa veľkosti miestnosti. Až reálna prevádzka potom ukáže, ktoré okruhy treba pootvoriť alebo naopak priškrtiť, aby sa v každej miestnosti dosiahol adekvátny vykurovací výkon. Môže to byť ale v čase, keď už nevhodne zvolená montážna firma nie je v dosahu, a užívateľ domu si tieto práce musí pri určitom experimentovaní urobiť sám, alebo musí prizvať iného odborníka. Podobne treba odladiť aj riadiaci systém vykurovania tak, aby splnil požiadavky na tepelnú pohodu v dome.


Ako vyzerá údržba podlahových vykurovacích systémov?
Podlahové vykurovanie nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu v porovnaní s inými typmi teplovodného vykurovania. Absolútne dôležité z tohto pohľadu je použitie rúrok s tzv. kyslíkovou bariérou, ktorá zabraňuje prenikaniu kyslíka cez plastový materiál steny rúrky do vykurovacej vody. Kyslík v sústave spôsobuje bohužiaľ koróziu kovových častí sústavy a vedie k opakovanému zanášaniu celého hydraulického systému s nutnosťou výmeny obehovej vody a použitia chemických prípravkov.


Dajú sa vykurovacie podlahové systémy inštalovať aj v staršom dome?
Nie je to otázka samotného vykurovacieho systému, ale potrebnej výšky tepelnej izolácie v konštrukcii podlahy, aby sa zabránilo únikom tepla do terénu alebo do priestoru pod podlahou miestnosti. Výšku podlahového vykurovania môže trochu zmenšiť použitie anhydridového poteru namiesto cementového, alebo voľba tzv. suchého systému, pri ktorom je poter nahradený krycou doskou na báze sadrokartónu. Toto riešenie avšak s vyššou cenou sa používa aj pri menej únosných podlahách v starých domoch z dôvodu nižšej hmotnosti suchého systému.


V ktorých prípadoch by ste podlahové vykurovacie systémy neodporúčali?
Podlahové vykurovanie sa môže inštalovať v každom priestore, kde sa dá počítať s potrebnou konštrukčnou výškou systému vrátane tepelnej izolácie. Ak by zvýšenie podlahy nebolo možné skorigovať polohou okien a dverí, treba hľadať riešenie radšej v stenovom vykurovaní. Takisto pri tepelných stratách prekračujúcich už spomínané výkonové možnosti podlahového vykurovania treba počítať s prídavným vykurovaním alebo zdrojom tepla.


Vedeli by ste povedať aj nejaké negatíva, ktoré s nimi súvisia?
Podlahové vykurovanie je úsporný vykurovací systém, ktorý najlepšie vyhovuje požiadavkám na tepelnú pohodu človeka. Často sa vyskytujú nepravdivé informácie o jeho zlom vplyve na zdravie človeka či o vírení prachu. Je overené mnohoročnou prevádzkou tisícov inštalácií, že správne navrhnutý systém, neprekračujúci vhodné teploty podlahy, je dokonalým riešením. Jedinou nevýhodou sú vyššie náklady na jeho inštaláciu.


Aké sú vaše odporúčania, prípadne varovania ohľadne jednotlivých typov podláh?
Ak má byť povrch podlahy v miestnosti veľkoplošným vykurovacím telesom, je logické nebrániť prestupu tepla z podlahy do okolitého priestoru. Z tohto pohľadu sú najvhodnejšie keramické dlažby, ktoré sú veľmi dobrým vodičom tepla. Ak sa použijú parkety, treba zvoliť typy určené na tento účel. Rozhoduje ich hrúbka, ale aj spôsob spojenia s poterom (lepenie, plávajúca podlaha, a pod.). Koberce treba používať len v minimálnej miere a určite typy s označením vhodnosti pre podlahové vykurovanie.


Kedy by ste odporúčali napríklad spojenie podlahového a stenového vykurovania?
Toto spojenie je ideálne z hľadiska komfortu aj úspory energie. Podlahové vykurovanie pre svoju hmotnosť a zotrvačnosť nereaguje príliš rýchlo na zmenené požiadavky na tepelný výkon. Pri spojení so stenovým vykurovaním sa podlahové vykurovanie použije len na trvalé temperovanie priestoru v čase bez prítomnosti osôb (noc, opustenie domu). Rýchly nábeh vykurovacieho výkonu po príchode osôb zabezpečuje stenové vykurovanie pre svoju malú hmotnosť, a teda nízku tepelnú zotrvačnosť. Treba ale v tomto prípade počítať s vyššou cenou inštalácie. Na druhej strane sa dá stenový systém výhodne využiť na letné bezprievanové chladenie. Ochladzovanie miestností podlahovým systémom je veľmi problematické pre nevhodné rozloženie teplôt v priestore (studené nohy - teplá hlava), a riziko kondenzácie v konštrukcii podlahy.


Máte doma podlahové vykurovanie?
Už piaty rok využívame útulné prostredie nášho rodinného domu s podlahovým vykurovaním značky gabotherm, inštalovaným na celej ploche oboch nadzemných podlaží. V dvoch obývacích izbách máme doplnené aj podporné stenové vykurovanie. Podlahové vykurovanie pociťujeme ako niečo veľmi príjemné, na čo sa dá veľmi rýchlo zvyknúť. Preto dnes vnímame ako citeľnú nepohodu studené podlahy napríklad v starom rodičovskom dome, aj keď sa tam normálne kúri. Dnes je už podlahové vykurovanie štandardom na úrovni doby, a v spojení s kondenzačným kotlom či tepelným čerpadlom prináša aj nemalú úsporu nákladov na energie. Preto ho môžeme jednoznačne odporúčať.