AKO KÚRIŤ ÚSPORNE? TEPELNÉ ČERPADLÁ VÝZNAMNE UŠETRIA

ako-kurit-usporne

Jeseň už klope na dvere, a preto sa ľudia začínajú pomaly pripravovať na vykurovaciu sezónu. V Českej aj slovenský republike sa stále bežne využívajú zdroje vykurovania, ktoré výrazne zaťažujú životné prostredie alebo rodinný rozpočet.


Tepelné čerpadlo - moderný spôsob ekologického vykurovania

Veľkou výhodou tepelného čerpadla je jeho nezávislosť na fosílnych palivách, ktorá vedie k podstatnému zníženiu emisií CO2 vypúšťaných do ovzdušia. Bežne sa radí medzi alternatívne zdroje energie, pretože využíva teplo z okolitého prostredia - z vody, vzduchu alebo krajiny. Toto teplo sa v opakovanom cykle prečerpáva z nižšej teploty na vyššiu a následne sa s ním účelne vykuruje či ohrieva voda. Alternatívne zdroje sa stávajú technicky, ekonomicky i ekologicky zaujímavou variantom získavania tepla. Ich využitie pomáha k minimalizácii negatívnych dopadov na životné prostredie a výrazne znižuje energetickú náročnosť nehnuteľnosti. Princíp tepelného čerpadla je známy už 150 rokov a jeho prvý model bol vo svete inštalovaný pred 35 rokmi. Od tej doby jeho podiel na trhu s energeticky úspornými zdrojmi vykurovanie neustále narastá. V súčasnosti disponuje tepelným čerpadlom už takmer každá desiata novostavba. Toto zariadenie je totiž ideálne na napojenie na podlahové vykurovanie, prípadne je s ním možné chladiť interiér a ohrievať voda.

Energeticky úsporné riešenie so štátnou podporou

Využitie tepelného čerpadla výrazne znižuje spotrebu energií. Pokiaľ má viesť k čo najvyšším úsporám, je potrebné sa riadiť niekoľkými základnými pravidlami. Zariadenie musí pochádzať od prevereného výrobcu, ktorý zároveň poradí s výberom vhodného typu tepelného čerpadla pre určený objekt, objasní jeho správne využitie a zaistí odborníka na inštaláciu či servis. Dôležitá je tiež pravidelná údržba zvoleného výrobku, ktorá predĺži jeho životnosť až na 20 rokov a urýchli návratnosť celkovej investície. Investície do nového tepelného čerpadla je síce oproti nadobudnutiu iného systému vykurovania a ohrevu vody vyššia, ale je možné na ňu získať štátnu pomoc. Pri čerpaní plnej podpory sa tak významne zníži návratnosť, ktorá býva 5 až 10 rokov podľa typu tepelného čerpadla. Švédska energetická agentúra zverejnila v roku 2014 výsledky testov tepelných čerpadiel systému zem-voda, ku ktorým sa radí napríklad zariadenie NIBE F1345 s energetickou triedou A +++. Tie preukázali, že dané produkty dosahujú úspory medzi 64-80% v porovnaní s elektrokotlom.

vyuzitie-tepelneho-cerpadla

Využitie tepelného čerpadla v praxi

Pomerne ľahko možno vyvrátiť tvrdenia, že sú reálne úspory z prevádzky tepelného čerpadla nižšia, než prezentujú jeho výrobcovia. Ak je totiž zvolené vhodné zariadenie, ktoré sa navyše správne nainštaluje a využíva, vypočítané úspory sa príliš nelíšia od úspor skutočných.

Predajom tepelných čerpadiel NIBE sa zaoberáme už takmer desať rokov, a preto môžeme doložiť skutočnú výšku nákladov konkrétnymi číslami a výsledkami. Po inštalácii nového zariadenia sme vykonali kontrolu v rodinnom dome vlastníka tepelného čerpadla systému vzduch-voda NIBE F2300. Tá jasne preukázala vysokú ročnú úsporu, ktorá predstavovala v meranom období až 68% oproti skoršiemu spôsobu vykurovania elektrickou energiou s dodatočným prikurovaním kotlom na uhlie. Majiteľ tepelného čerpadla teraz môže udržiavať teplotu 22 ° C bez veľkých výkyvov, ku ktorým pred jeho inštaláciou dochádzalo.

energeticky-usporne-riesenie
tepelne-cerpadla-usetria
tepelne-cerpadlo